+46 708-44 53 56 leif@lgflyttstad.se

Integritetspolicy och GDPR

GDPR – EUs dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL).
Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka inom Europeiska unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

På LG Flytt & Städ använder vi våra kunders, samarbetspartners och övriga intressenters personuppgifter såsom namn, företags- och ev. fakturaadress, telefon och mejladress. Dessa uppgifter lagras i vårt datasystem och är till stöd i våra affärer i samband med att vi t ex ska skicka dig en offert, bekräftelser, faktura, inbjudan, kundtidning eller annan information som rör våra produkter, tjänster eller företaget. Målet är att vi ska kunna erbjuda så smidig och professionell service som möjligt.

Hur tillmötesgår vi era rättigheter?

Som registrerad kan du få tillgång till dina personuppgifter och kan välja bort kommunikation och mejlutskick från oss genom att klicka på länkar i utskicken eller genom att kontakta oss. Vår integritetspolicy gällande vårt arbete på internet (inkl. cookies) är dessutom uppdaterad och du hittar den nya versioner här. (länk till texten Om cookies, nästa sida)

Vid frågor eller önskemål, vänligen kontakta leif@lgflyttstad.se

Med vänliga hälsningar
LG Flytt & Städ

Integritetspolicy för LG Flytt & Städs webbplats

Denna sekretesspolicy gäller för www.lgflyttstad.se (nedan kallad ”webbplatsen”) och denna domäns underliggande sidor. Din integritet ska skyddas när du besöker webbplatsen och denna policy beskriver hur dina personuppgifter behandlas när du besöker oss. Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy innan du fortsätter att använda webbplatsen. Om du inte godkänner policyn utgår vi från att du lämnar webbplatsen.

Användning av personuppgifter

Till absolut största del är webbplatsen till för information och kräver inte att du som besökare lämnar några personuppgifter. När du besöker webbplatsen kan LG Flytt & Städ dock behöva samla in kontaktuppgifter som du lämnar frivilligt till oss via kontaktformulär, telefonsamtal eller e-post. Detta för att kunna tillhandahålla tjänster, varor eller skicka information eller material som du begär från LG Flytt & Städ eller via webbplatsen.

De personuppgifter som LG Flytt & Städ samlar in genom webbplatsen används för följande ändamål:

  • Analys av trafiken på webbplatsen
    • Administration och utveckling av webbplatsen
    • Förbättring och utveckling av våra produkter och tjänster
    • Marknadsföring och personlig kommunikation

Cookies

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns olika typer av cookies, vilket informeras om nedan, och de används på de flesta webbplatser. Alla cookies som används på vår webbplats nyttjas för att förbättra din upplevelse som användare och inte för att lagra känslig information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet.

– Sessionscookies. Under tiden du är inne på vår webbplats lagras sessionscookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner som regel när du stänger din webbläsare.
– Permanenta cookies. Denna typ av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som att komma ihåg vilka sidor du besöker.
– Tredjepartscookies. Tredjepartscookies används för att komplettera vår webbplats med tjänster och innehåll från tillförlitliga partners och leverantörer, exempelvis Google Analytics.

Om du inte vill ta emot cookies kan din webbläsare ställas in för att avaktivera cookies. Att avaktivera cookies kan dock påverka webbplatsens användbarhet och förmåga att personanpassa innehållet.

Godkännande
Genom att gå in på webbplatsen och lämna dina personuppgifter till LG Flytt & Städ godkänner du att dina personuppgifter används enligt denna sekretesspolicy. Som informerats ovan används cookies på vår webbplats och om du inte vill ta emot cookies kan din webbläsare ställas in för att inaktivera dessa. Detta görs vanligen på webbläsarens avdelning för inställningar eller verktyg.

Informationssäkerhet
LG Flytt & Städ strävar efter att skydda dina personuppgifter och ha god säkerhet gällande den information vi behandlar. Vi överför inte dina personuppgifter utanför företaget eller dess partners. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter LG Flytt & Städ har om dig samt att kontakta oss för att granska de personuppgifter som vi samlat in om dig. Vi korrigerar eller raderar på din begäran alla personuppgifter som är fel, ej längre gällande eller som du inte vill att vi lagrar.

Kontakt med LG Flytt & Städ
Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vill korrigera personuppgifter som vi har om dig, vänligen kontakta: leif@lgflyttstad.se

Tredjepartswebbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor (tredje part). LG Flytt & Städ tar inget ansvar för innehållet eller säkerheten i dessa tredjepartswebbsidor.

Ändringar
LG Flytt & Städ förbehåller sig rätten att revidera denna policy och vi ber därför att du läser igenom den i samband med de tillfällen då du besöker webbplatsen.